Home
Studium
Hobby
Kontakt
Studium

Ech studeiren Informatik am 7. Semester op der Universität Kaiserslautern. Hei well ech verschidden Saachen veröffentlechen, dei och fir aner Leit vun Interesse sinn können.

Meng Proseminaraarbecht iwwert Ein- und Ausgabe bei RISC-Prozessoren

Meng Seminaraarbecht iwwer Wissensmanagement in der Telemedizin

[Home] [Studium] [Hobby] [Kontakt]